Phòng Khám Bệnh Nội Khoa Bác Sĩ Nguyễn Trọng Nhân – Phường 6

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 24 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3607 528
Trang web
Tọa độ 119.450.226, 1.084.333.545

 


Địa chỉ Phòng Khám Bệnh Nội Khoa Bác Sĩ Nguyễn Trọng Nhân ở đâu?

24 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Bệnh Nội Khoa Bác Sĩ Nguyễn Trọng Nhân như thế nào?

Giờ làm việc của Phòng Khám Bệnh Nội Khoa Bác Sĩ Nguyễn Trọng Nhân là: Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00]

Phòng Khám Bệnh Nội Khoa Bác Sĩ Nguyễn Trọng Nhân có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng Khám Bệnh Nội Khoa Bác Sĩ Nguyễn Trọng Nhân là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Nhân Ái - Võ Cường