Phòng tiêm chủng vắc xin Quảng Trị – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 28 Lê Lợi, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0233 3535 050
Trang web
Tọa độ 16.811.370.399.999.900, 1.071.074.807

 


Địa chỉ Phòng tiêm chủng vắc xin Quảng Trị ở đâu?

28 Lê Lợi, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng tiêm chủng vắc xin Quảng Trị như thế nào?

Giờ làm việc của Phòng tiêm chủng vắc xin Quảng Trị là: Thứ Sáu:[07:30-11:00], Thứ Bảy:[07:30-11:00], Chủ Nhật:[07:30-11:00], Thứ Hai:[07:30-11:00], Thứ Ba:[07:30-11:00], Thứ Tư:[07:30-11:00], Thứ Năm:[07:30-11:00]

Phòng tiêm chủng vắc xin Quảng Trị có website không?

Địa chỉ trang web của Phòng tiêm chủng vắc xin Quảng Trị là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Y Khoa Bình Dương - Phú Hoà