Phuc Long Coffee & Tea – Phường 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 28 Đ. Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3773 456
Trang web https://phuclong.com.vn/
Tọa độ 119.361.771, 1.084.327.625

 


Địa chỉ Phuc Long Coffee & Tea ở đâu?

28 Đ. Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Phuc Long Coffee & Tea như thế nào?

Giờ làm việc của Phuc Long Coffee & Tea là: Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30]

Phuc Long Coffee & Tea có website không?

Địa chỉ trang web của Phuc Long Coffee & Tea là: https://phuclong.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà Phê Film 3D - Hưng Bình