Phương Anh Villa Hotel – P.Tiền An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9 Trần Quốc Hoàn, P.Tiền An, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 762 65 95
Trang web
Tọa độ 211.784.726, 1.060.665.786

 


Địa chỉ Phương Anh Villa Hotel ở đâu?

9 Trần Quốc Hoàn, P.Tiền An, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phương Anh Villa Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Phương Anh Villa Hotel là:

Phương Anh Villa Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Phương Anh Villa Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  BEACH HOTEL - Bãi Cháy