Pizza Jolly – TP. Nam Định

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17 Năng Tĩnh, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 098 921 72 04
Trang web https://pizza-jolly-nam-inh.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 204.204.509, 1.061.687.455

 


Địa chỉ Pizza Jolly ở đâu?

17 Năng Tĩnh, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Pizza Jolly như thế nào?

Giờ làm việc của Pizza Jolly là: Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Hải Sản Phương Khiêm - Mỹ Long