Premier Village Phu Quoc Resort – An Thới

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Mũi Ông Đội, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3546 666
Trang web https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=B2R4&merchantid=seo-maps-VN-B2R4&sourceid=aw-cen&utm_medium=seo%20maps&utm_source=google%20Maps&utm_campaign=seo%20maps
Tọa độ 10.005.236, 104.051.862

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Novaworld Phan Thiết Resort & Villas - Tiến Thành