Pullman Vung Tau – Street

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 15 Đường Thi Sách, Street, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3551 777
Trang web https://all.accor.com/lien_externe.svlt?goto=fiche_hotel&code_hotel=7133&merchantid=seo-maps-VN-7133&sourceid=aw-cen&utm_medium=seo+maps&utm_source=google+Maps&utm_campaign=seo+maps&y_source=1_MTUzNjAwOTktNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
Tọa độ 10.348.207.799.999.900, 1.070.944.518

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Golden Sunset Hotel - Cẩm Châu