Quà biếu đặc sản 3 miền – Cầu Đất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 145 P. Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0888 756 368
Trang web http://quabieudacsan.com.vn/
Tọa độ 20.853.272, 1.066.849.809

 


Địa chỉ Quà biếu đặc sản 3 miền ở đâu?

145 P. Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quà biếu đặc sản 3 miền như thế nào?

Giờ làm việc của Quà biếu đặc sản 3 miền là: Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Quà biếu đặc sản 3 miền có website không?

Địa chỉ trang web của Quà biếu đặc sản 3 miền là: http://quabieudacsan.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Đặc Sản DỊCH VỤ XỨ NẪU - Unnamed Road