quán 266 – Quang Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6483+C4G, ĐCT Hà Nội, Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 785 79 92
Trang web
Tọa độ 21.216.065.999.999.900, 10.610.281.599.999.900

 


Địa chỉ quán 266 ở đâu?

6483+C4G, ĐCT Hà Nội, Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của quán 266 như thế nào?

Giờ làm việc của quán 266 là: Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00]

quán 266 có website không?

Địa chỉ trang web của quán 266 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ốc Hải Phòng _ Ốc Quyên - KĐT Kỳ Bá