Quán Ăn 127 – Đông Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 127 QL1A, Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0233 2211 332
Trang web
Tọa độ 168.330.874, 10.709.219.449.999.900

 


Địa chỉ Quán Ăn 127 ở đâu?

127 QL1A, Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn 127 như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ăn 127 là:

Quán Ăn 127 có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn 127 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sau Restaurant - Biển An Bàng