Quán Ăn Giang Bính – Tổ 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ JG24+J99, Tổ 1, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Việt Nam
Số điện thoại 0216 3897 049
Trang web
Tọa độ 216.015.257, 1.045.059.873

 


Địa chỉ Quán Ăn Giang Bính ở đâu?

JG24+J99, Tổ 1, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Giang Bính như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ăn Giang Bính là:

Quán Ăn Giang Bính có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn Giang Bính là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán gà nướng Năm Hảo - P. Phú Khương