Quán Ăn Ngon Đà Lạt – Số 9 Trần Khánh Dư, Đà Lạt – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 9 Đường Trần Khánh Dư, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 098 799 78 87
Trang web https://www.facebook.com/phocobiahanoi
Tọa độ 119.576.278, 1.084.415.815

 


Địa chỉ Quán Ăn Ngon Đà Lạt - Số 9 Trần Khánh Dư, Đà Lạt ở đâu?

Số 9 Đường Trần Khánh Dư, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Ngon Đà Lạt - Số 9 Trần Khánh Dư, Đà Lạt như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ăn Ngon Đà Lạt – Số 9 Trần Khánh Dư, Đà Lạt là: Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30]

Quán Ăn Ngon Đà Lạt - Số 9 Trần Khánh Dư, Đà Lạt có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn Ngon Đà Lạt – Số 9 Trần Khánh Dư, Đà Lạt là: https://www.facebook.com/phocobiahanoi

Hình ảnh

Xem thêm:  Zucca Restaurant - Phú Hội