Quán ăn phủ xưa – Lộc Vượng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ F53F+XPR, Lộc Vượng, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 096 933 27 82
Trang web
Tọa độ 20.454.993.899.999.900, 1.061.742.807

 


Địa chỉ Quán ăn phủ xưa ở đâu?

F53F+XPR, Lộc Vượng, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn phủ xưa như thế nào?

Giờ làm việc của Quán ăn phủ xưa là: Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Quán ăn phủ xưa có website không?

Địa chỉ trang web của Quán ăn phủ xưa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Số 1 - Tiên Hưng