Quán ăn Thanh Nhã – bến xe dinh Thầy Thím

Thông tin liên hệ

Địa chỉ PR5R+4PQ, bến xe dinh Thầy Thím, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0392 591 896
Trang web
Tọa độ 107.078.478, 10.784.187.299.999.900

 


Địa chỉ Quán ăn Thanh Nhã ở đâu?

PR5R+4PQ, bến xe dinh Thầy Thím, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Thanh Nhã như thế nào?

Giờ làm việc của Quán ăn Thanh Nhã là: Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Quán ăn Thanh Nhã có website không?

Địa chỉ trang web của Quán ăn Thanh Nhã là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nem nướng Thanh Vân - Tân An