Quán Ăn Thu Hà – Tân Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8, Thanh Niên, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam
Số điện thoại 091 509 05 55
Trang web
Tọa độ 223.947.398, 10.347.233.879.999.900

 


Địa chỉ Quán Ăn Thu Hà ở đâu?

8, Thanh Niên, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu, Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Thu Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ăn Thu Hà là: Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Quán Ăn Thu Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ăn Thu Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà sữa 8678 - Phường 2