Quán ăn Tiền Giang – TT. Cai Lậy

Thông tin liên hệ

Địa chỉ C369+999, TT. Cai Lậy, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0333 600 319
Trang web
Tọa độ 10.410.917, 10.606.846.999.999.900

 


Địa chỉ Quán ăn Tiền Giang ở đâu?

C369+999, TT. Cai Lậy, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Tiền Giang như thế nào?

Giờ làm việc của Quán ăn Tiền Giang là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Quán ăn Tiền Giang có website không?

Địa chỉ trang web của Quán ăn Tiền Giang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Gia Đình 2 Lẫu Và Nướng Tại Bàn - Châu Thành