Quán ăn Trung Nhơn – TT. Chợ Lách

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 742P+VV2, TT. Chợ Lách, Chợ Lách, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3872 348
Trang web
Tọa độ 10.252.133.299.999.900, 1.061.371.307

 


Địa chỉ Quán ăn Trung Nhơn ở đâu?

742P+VV2, TT. Chợ Lách, Chợ Lách, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán ăn Trung Nhơn như thế nào?

Giờ làm việc của Quán ăn Trung Nhơn là: Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Quán ăn Trung Nhơn có website không?

Địa chỉ trang web của Quán ăn Trung Nhơn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch Vụ Tiệc Cưới Dũng Lợi - Duy Châu