Quán Bánh Tằm Bì – Việt Nam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 246, Cách Mạng, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 090 931 52 91
Trang web
Tọa độ 928.961, 1.057.273

 


Địa chỉ Quán Bánh Tằm Bì ở đâu?

246, Cách Mạng, Phường 1, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bánh Tằm Bì như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Bánh Tằm Bì là: Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Quán Bánh Tằm Bì có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Bánh Tằm Bì là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bê Thui Thùy Dung (Thuy Dung Roasted Veal) - Tam Xuân I