Quán Café Bé Trang – Thạch Linh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8VXM+MVV, Đường Trần Phú, Thạch Linh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0239 3858 525
Trang web
Tọa độ 18.349.243.299.999.900, 105.884.661

 


Địa chỉ Quán Café Bé Trang ở đâu?

8VXM+MVV, Đường Trần Phú, Thạch Linh, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Café Bé Trang như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Café Bé Trang là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Quán Café Bé Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Café Bé Trang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  The Rustic Coffee - Phường 5