Quán Cơm Hòa Bình – Hoà Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7JMP+M5G, Hoà Bình, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3500 969
Trang web
Tọa độ 9.284.178.599.999.990, 1.056.354.456

 


Địa chỉ Quán Cơm Hòa Bình ở đâu?

7JMP+M5G, Hoà Bình, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Hòa Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cơm Hòa Bình là: Thứ Ba:[06:00-15:00], Thứ Tư:[06:00-15:00], Thứ Năm:[06:00-15:00], Thứ Sáu:[06:00-15:00], Thứ Bảy:[06:00-15:00], Chủ Nhật:[06:00-15:00], Thứ Hai:[06:00-15:00]

Quán Cơm Hòa Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm Hòa Bình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Sông Hậu - Phường 2