Quán Cơm Hưng Thịnh – Liên Nghĩa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1030 QL20, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3842 266
Trang web https://www.foody.vn/lam-dong/hung-thinh-quan-com
Tọa độ 117.091.982, 1.083.512.825

 


Địa chỉ Quán Cơm Hưng Thịnh ở đâu?

1030 QL20, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Hưng Thịnh như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cơm Hưng Thịnh là: Thứ Hai:[07:30-20:30], Thứ Ba:[07:30-20:30], Thứ Tư:[07:30-20:30], Thứ Năm:[07:30-20:30], Thứ Sáu:[07:30-20:30], Thứ Bảy:[07:30-20:30], Chủ Nhật:[07:30-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Quý Đạo - Phường 5