Quán Cơm Phở Hương Nguyễn – Ngô Quyền

Thông tin liên hệ

Địa chỉ P44M+MX8, QL38B, Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 094 348 82 10
Trang web
Tọa độ 20.706.668.699.999.900, 10.613.495.189.999.900

 


Địa chỉ Quán Cơm Phở Hương Nguyễn ở đâu?

P44M+MX8, QL38B, Ngô Quyền, Tiên Lữ, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cơm Phở Hương Nguyễn như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Cơm Phở Hương Nguyễn là:

Quán Cơm Phở Hương Nguyễn có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Cơm Phở Hương Nguyễn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nha Hang Banh Cuon Lang Kenh Trang Mit - Trường Thi