Quán Dê Tươi Ninh Bình – Phú Lợi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ XMRC+354, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 6542 799
Trang web http://detuoininhbinh.com/gioi-thieu/
Tọa độ 10.990.144.899.999.900, 10.667.045.549.999.900

 


Địa chỉ Quán Dê Tươi Ninh Bình ở đâu?

XMRC+354, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Dê Tươi Ninh Bình như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Dê Tươi Ninh Bình là: Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00]

Quán Dê Tươi Ninh Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Dê Tươi Ninh Bình là: http://detuoininhbinh.com/gioi-thieu/

Hình ảnh

Xem thêm:  Phương Nam Quán - Điện Nam Bắc