Quán hải sản bình dân Bình đót Quảng bình – Bắc Lý

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 189 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0366 743 330
Trang web
Tọa độ 17.496.748, 106.624.572

 


Địa chỉ Quán hải sản bình dân Bình đót Quảng bình ở đâu?

189 Trương Pháp, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán hải sản bình dân Bình đót Quảng bình như thế nào?

Giờ làm việc của Quán hải sản bình dân Bình đót Quảng bình là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Quán hải sản bình dân Bình đót Quảng bình có website không?

Địa chỉ trang web của Quán hải sản bình dân Bình đót Quảng bình là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Thứ Cò Hà Nam - Cơ Sở Hà Đông - Phú La