Quán Hải Sản Tự Chọn – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 55, Đặng Dung, Phường 2, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Phường 2, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0233 3850 160
Trang web
Tọa độ 16.821.832.699.999.900, 1.071.063.788

 


Địa chỉ Quán Hải Sản Tự Chọn ở đâu?

55, Đặng Dung, Phường 2, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Phường 2, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Hải Sản Tự Chọn như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Hải Sản Tự Chọn là: Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00]

Quán Hải Sản Tự Chọn có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Hải Sản Tự Chọn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trạm Dừng Chân Đại Phú - Xuân Phú