Quán Lẩu Nướng Minh Béo – P. Đề Thám

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 248 Trần Thánh Tông, P. Đề Thám, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0363 257 678
Trang web
Tọa độ 204.460.815, 1.063.429.298

 


Địa chỉ Quán Lẩu Nướng Minh Béo ở đâu?

248 Trần Thánh Tông, P. Đề Thám, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Lẩu Nướng Minh Béo như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Lẩu Nướng Minh Béo là:

Quán Lẩu Nướng Minh Béo có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Lẩu Nướng Minh Béo là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán cơm Minh Biên - Nông Thượng