Quán Nướng – Trần Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 260 Nguyễn Tự Tân, Trần Phú, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 098 271 81 87
Trang web
Tọa độ 15.123.853.899.999.900, 1.087.923.395

 


Địa chỉ Quán Nướng ở đâu?

260 Nguyễn Tự Tân, Trần Phú, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Nướng như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Nướng là: Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Quán Nướng có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Nướng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Quỳnh Anh - Phường 1