Quán Ốc Thương Thi 1 – Unnamed Road

Thông tin liên hệ

Địa chỉ H353+CC4, Unnamed Road, Hoài Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 096 944 57 19
Trang web
Tọa độ 145.585.034, 1.090.535.874

 


Địa chỉ Quán Ốc Thương Thi 1 ở đâu?

H353+CC4, Unnamed Road, Hoài Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ốc Thương Thi 1 như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Ốc Thương Thi 1 là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Quán Ốc Thương Thi 1 có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Ốc Thương Thi 1 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm - Phở Quang Anh - Lộc Hoà