Quán Vịt Quay Thinh Thịnh – Vĩnh Trại

Thông tin liên hệ

Địa chỉ VQ26+H35, Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3876 381
Trang web
Tọa độ 218.513.867, 106.760.239

 


Địa chỉ Quán Vịt Quay Thinh Thịnh ở đâu?

VQ26+H35, Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Vịt Quay Thinh Thịnh như thế nào?

Giờ làm việc của Quán Vịt Quay Thinh Thịnh là: Thứ Ba:[05:30-23:00], Thứ Tư:[05:30-23:00], Thứ Năm:[05:30-23:00], Thứ Sáu:[05:30-23:00], Thứ Bảy:[05:30-23:00], Chủ Nhật:[05:30-23:00], Thứ Hai:[05:30-23:00]

Quán Vịt Quay Thinh Thịnh có website không?

Địa chỉ trang web của Quán Vịt Quay Thinh Thịnh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm sườn Diên Hồng - Nguyễn Ngiêm