Quán vườn Gà chỉ Hữu Lai – khu vực 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ P676+7VX, khu vực 2, Tp. Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 090 531 63 92
Trang web
Tọa độ 137.132.399, 109.212.222

 


Địa chỉ Quán vườn Gà chỉ Hữu Lai ở đâu?

P676+7VX, khu vực 2, Tp. Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán vườn Gà chỉ Hữu Lai như thế nào?

Giờ làm việc của Quán vườn Gà chỉ Hữu Lai là: Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Quán vườn Gà chỉ Hữu Lai có website không?

Địa chỉ trang web của Quán vườn Gà chỉ Hữu Lai là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà sàn 68 - TT. Khánh Yên