Quang Hiep Hotel – Hàng Buồm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5 Đông Thái, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3928 2311
Trang web
Tọa độ 210.364.367, 105.853.183

 


Địa chỉ Quang Hiep Hotel ở đâu?

5 Đông Thái, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Quang Hiep Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Quang Hiep Hotel là:

Quang Hiep Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Quang Hiep Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Golden Hotel - Thanh Lương