Hanoi E Central Hotel – Lý Thái Tổ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 18 P. Lò Sũ, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3935 1616
Trang web
Tọa độ 210.314.619, 10.585.534.899.999.900

 


Địa chỉ Hanoi E Central Hotel ở đâu?

18 P. Lò Sũ, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Hanoi E Central Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Hanoi E Central Hotel là:

Hanoi E Central Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Hanoi E Central Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nam Hotel & Residences - An Hải Bắc