QUEEN HOTEL (CHỖ NGHỈ QUEEN) – Phươc Minh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Quán Thẻ 1, 01 QL1A, Phươc Minh, Thuận Nam, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 093 642 44 25
Trang web https://sites.google.com/view/queen-hotel-queen
Tọa độ 11.435.160.999.999.900, 108.893.722

 


Địa chỉ QUEEN HOTEL (CHỖ NGHỈ QUEEN) ở đâu?

Quán Thẻ 1, 01 QL1A, Phươc Minh, Thuận Nam, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của QUEEN HOTEL (CHỖ NGHỈ QUEEN) như thế nào?

Giờ làm việc của QUEEN HOTEL (CHỖ NGHỈ QUEEN) là:

QUEEN HOTEL (CHỖ NGHỈ QUEEN) có website không?

Địa chỉ trang web của QUEEN HOTEL (CHỖ NGHỈ QUEEN) là: https://sites.google.com/view/queen-hotel-queen

Hình ảnh

Xem thêm:  Swiss-Belresort Tuyền Lâm - Thành phố Đà Lạt