Reaching Out Teahouse – Phường Minh An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 131 Trần Phú, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 090 521 65 53
Trang web http://reachingoutvietnam.com/
Tọa độ 15.877.004, 10.832.728.399.999.900

 


Địa chỉ Reaching Out Teahouse ở đâu?

131 Trần Phú, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Reaching Out Teahouse như thế nào?

Giờ làm việc của Reaching Out Teahouse là: Thứ Ba:[Đóng cửa], Thứ Tư:[08:00-18:30], Thứ Năm:[08:00-18:30], Thứ Sáu:[08:00-18:30], Thứ Bảy:[08:00-18:30], Chủ Nhật:[08:00-18:30], Thứ Hai:[08:00-18:30]

Reaching Out Teahouse có website không?

Địa chỉ trang web của Reaching Out Teahouse là: http://reachingoutvietnam.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng trà khiêu vũ xmen club - Chi Lăng