Rich Tea – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 98 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 709 27 37
Trang web
Tọa độ 97.798.724, 10.546.505.119.999.900

 


Địa chỉ Rich Tea ở đâu?

98 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Rich Tea như thế nào?

Giờ làm việc của Rich Tea là: Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Rich Tea có website không?

Địa chỉ trang web của Rich Tea là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Emdrink Tăng Bạt Hổ - P. Yên Đỗ