ROSALIA HOTEL – TT. Tam Đảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng, TT. Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 098 989 59 95
Trang web
Tọa độ 214.540.522, 10.564.567.249.999.900

 


Địa chỉ ROSALIA HOTEL ở đâu?

Đường Phạm Văn Đồng, TT. Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của ROSALIA HOTEL như thế nào?

Giờ làm việc của ROSALIA HOTEL là:

ROSALIA HOTEL có website không?

Địa chỉ trang web của ROSALIA HOTEL là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Athenia Boutique Hotel & Spa - Cẩm An