Sapa Relax Hotel & Spa – TT. Sa Pa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 19A Đ. Đông Lợi, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 0214 3800 368
Trang web http://saparelaxhotel.com/
Tọa độ 22.332.771.599.999.900, 1.038.421.343

 


Địa chỉ Sapa Relax Hotel & Spa ở đâu?

19A Đ. Đông Lợi, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Sapa Relax Hotel & Spa như thế nào?

Giờ làm việc của Sapa Relax Hotel & Spa là:

Sapa Relax Hotel & Spa có website không?

Địa chỉ trang web của Sapa Relax Hotel & Spa là: http://saparelaxhotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Happy View Hotel - Khách Sạn Gần Dinh Thầy Thím - Tân Tiến