Serenity by the Sea – Phường Hàm Tiến

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 88 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 091 932 79 16
Trang web http://www.serenitybytheseamuine.com/
Tọa độ 109.517.542, 10.821.259.529.999.900

 


Địa chỉ Serenity by the Sea ở đâu?

88 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Serenity by the Sea như thế nào?

Giờ làm việc của Serenity by the Sea là:

Serenity by the Sea có website không?

Địa chỉ trang web của Serenity by the Sea là: http://www.serenitybytheseamuine.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Hải Âu - Gia Sàng