SERI Hotel – tp. Bảo Lộc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 05 đường 28/3, Bảo Lộc,, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3864 150
Trang web http://serihotel.com.vn/
Tọa độ 115.453.128, 1.078.088.684

 


Địa chỉ SERI Hotel ở đâu?

05 đường 28/3, Bảo Lộc,, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của SERI Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của SERI Hotel là:

SERI Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của SERI Hotel là: http://serihotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Tam Coc Luxury Homestay - Ninh Hải