Shop Gấu Bông Bến Tre – Long Định

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7FC8+GXG, ĐT883, Long Định, Bình Đại, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0356 520 545
Trang web https://www.facebook.com/Shop-G%E1%BA%A5u-B%C3%B4ng-B%E1%BA%BFn-Tre-135699983629680/
Tọa độ 102.713.246, 10.646.744.509.999.900

 


Địa chỉ Shop Gấu Bông Bến Tre ở đâu?

7FC8+GXG, ĐT883, Long Định, Bình Đại, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Shop Gấu Bông Bến Tre như thế nào?

Giờ làm việc của Shop Gấu Bông Bến Tre là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Bách hóa XANH Đường Nguyễn Huệ - Khóm 1