Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Diêm Điền – Đông Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Ấp Diêm Điền, Đông Hải, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 1900 1908
Trang web https://www.bachhoaxanh.com/
Tọa độ 91.326.694, 1.054.905.191

 


Địa chỉ Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Diêm Điền ở đâu?

Ấp Diêm Điền, Đông Hải, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Diêm Điền như thế nào?

Giờ làm việc của Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Diêm Điền là: Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30], Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30]

Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Diêm Điền có website không?

Địa chỉ trang web của Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Diêm Điền là: https://www.bachhoaxanh.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  ĐỒ LÀM BÁNH BIÊN HÒA - NPP NHẤT HƯƠNG - Tân Phong