Siêu Thị Y Tế | Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa – Cửa Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 26C P. Phùng Hưng, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 11000, Việt Nam
Số điện thoại 098 599 99 29
Trang web https://sieuthiyte.com.vn/
Tọa độ 210.306.519, 1.058.447.851

 


Địa chỉ Siêu Thị Y Tế | Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa ở đâu?

26C P. Phùng Hưng, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 11000, Việt Nam

Giờ làm việc của Siêu Thị Y Tế | Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa như thế nào?

Giờ làm việc của Siêu Thị Y Tế | Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa là: Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Siêu Thị Y Tế | Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa có website không?

Địa chỉ trang web của Siêu Thị Y Tế | Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa là: https://sieuthiyte.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng Thiết bị y khoa Đức Lộc - Đồng Nai