Sở Y Tế – Hoàng Văn Thụ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 38 P. Lê Đại Hành, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3745 702
Trang web http://soytehaiphong.gov.vn/
Tọa độ 20.858.997.499.999.900, 1.066.837.625

 


Địa chỉ Sở Y Tế ở đâu?

38 P. Lê Đại Hành, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Y Tế như thế nào?

Giờ làm việc của Sở Y Tế là: Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Sở Y Tế có website không?

Địa chỉ trang web của Sở Y Tế là: http://soytehaiphong.gov.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sở Y Tế Ninh Bình - Phú Thành