Sở Y tế Thừa Thiên Huế – Vĩnh Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 28 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Vĩnh Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3822 015
Trang web https://syt.thuathienhue.gov.vn/
Tọa độ 164.658.726, 1.075.893.067

 


Địa chỉ Sở Y tế Thừa Thiên Huế ở đâu?

28 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Vĩnh Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Y tế Thừa Thiên Huế như thế nào?

Giờ làm việc của Sở Y tế Thừa Thiên Huế là: Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30]

Sở Y tế Thừa Thiên Huế có website không?

Địa chỉ trang web của Sở Y tế Thừa Thiên Huế là: https://syt.thuathienhue.gov.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sở Y tế TP. Cần Thơ - An Cư