Sở Y tế Quảng Trị – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 34 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0233 3852 583
Trang web http://dohquangtri.gov.vn/
Tọa độ 168.214.792, 1.070.962.366

 


Địa chỉ Sở Y tế Quảng Trị ở đâu?

34 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Y tế Quảng Trị như thế nào?

Giờ làm việc của Sở Y tế Quảng Trị là: Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Sở Y tế Quảng Trị có website không?

Địa chỉ trang web của Sở Y tế Quảng Trị là: http://dohquangtri.gov.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  SO Y TE TINH DIEN BIEN - Thành phố Điện Biên Phủ