Soa Thuy Hotel – Bến Thủy

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 86 Nguyễn Du, Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An 43108, Việt Nam
Số điện thoại 094 905 06 87
Trang web
Tọa độ 186.528.839, 1.057.004.822

 


Địa chỉ Soa Thuy Hotel ở đâu?

86 Nguyễn Du, Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An 43108, Việt Nam

Giờ làm việc của Soa Thuy Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Soa Thuy Hotel là:

Soa Thuy Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Soa Thuy Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  VIET 4 SEASONS HOTEL - Đằng Giang