SOPHIA HOTEL – Đằng Lâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 347 P. Tô Vũ, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 379 66 66
Trang web
Tọa độ 208.353.166, 1.067.040.159

 


Địa chỉ SOPHIA HOTEL ở đâu?

347 P. Tô Vũ, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của SOPHIA HOTEL như thế nào?

Giờ làm việc của SOPHIA HOTEL là:

SOPHIA HOTEL có website không?

Địa chỉ trang web của SOPHIA HOTEL là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Ngọc Hiền - Phú Thứ