Spoon Hotel – Cửa Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 19 P. Nguyễn Văn Tố, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3212 3000
Trang web
Tọa độ 21.031.234.299.999.900, 1.058.452.975

 


Địa chỉ Spoon Hotel ở đâu?

19 P. Nguyễn Văn Tố, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Spoon Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Spoon Hotel là:

Spoon Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Spoon Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Anh Duong Hotel - Sơn Hải