Sữa Chua Tuấn Liên – Tuần Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ W3XR+PXC, Trần Quốc Nghiễn, Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 228 89 88
Trang web
Tọa độ 20.949.317.699.999.900, 107.092.395

 


Địa chỉ Sữa Chua Tuấn Liên ở đâu?

W3XR+PXC, Trần Quốc Nghiễn, Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sữa Chua Tuấn Liên như thế nào?

Giờ làm việc của Sữa Chua Tuấn Liên là: Thứ Bảy:[09:00-00:00], Chủ Nhật:[09:00-00:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-00:00]

Sữa Chua Tuấn Liên có website không?

Địa chỉ trang web của Sữa Chua Tuấn Liên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Chè Mâm Cô Ú Bình Dương - Phú Cường