Tan Hoang Gia Hotel Quy Nhon – 39 Võ Lai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 55 Nguyễn Lữ 55A Nguyễn Lữ, 39 Võ Lai, Tp. Qui Nhơn, Bình Định 591300, Việt Nam
Số điện thoại 097 253 99 55
Trang web https://tanhoanggiaquynhonquynhon.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 137.645.731, 1.092.180.326

 


Địa chỉ Tan Hoang Gia Hotel Quy Nhon ở đâu?

55 Nguyễn Lữ 55A Nguyễn Lữ, 39 Võ Lai, Tp. Qui Nhơn, Bình Định 591300, Việt Nam

Giờ làm việc của Tan Hoang Gia Hotel Quy Nhon như thế nào?

Giờ làm việc của Tan Hoang Gia Hotel Quy Nhon là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Kim Long Hotel - Tiền Phong